ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

7 λίτρων

Ψεκαστήρας προπιέσεως

Βαρέως τύπου, υψηλής αντοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        10 λίτρων

            Ψεκαστήρας προπιέσεως

        Βαρέως τύπου, υψηλής αντοχής1,5 λίτρων

Ψεκαστήρας προπιέσεως

Υψηλής αντοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        2 λίτρων

            Ψεκαστήρας προπιέσεως

                    Υψηλής αντοχής                                        750 ml

         Ψεκαστήρας πιέσεως και με ανάποδο ψέκασμα

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?