Παρκετέζες

 Τηλεσκοπικό κοντάρι 1-1,8m 

με βάση αλουμινίου 25cm , 40 cm, 60 cm

 

 Πανί μικροϊνών σκόνης                                   

 


 

 

 

 

         Πανί μικροϊνών υγρών

 

 

 

 

 

 

 

Παρκετέζα υγρών σκόνης

Σφουγγαρίστρες

    

 

 

 

 

 

        Οικιακή                      Επαγγελματική

 Μικροϊνών

                           

 

 

 

 

 

 

      Οικιακή                       Επαγγελματική

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρκετέζες σκόνης

35-45-60-80-100-120 cm

 

 

 

 

 

                Βάση Παρκετέζας

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?