Αντιστατικό υδροδιαλυτό υλικό επιφανειακής δράσης σχεδιασμένο έτσι ώστε να προκαλεί την ελαχιστοποίηση των εκκενώσεων του στατικού ηλεκτρισμού.

Συγχρόνως αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα των χαλιιών.