Καθαριστική σκόνη χαλιών-μοκετών.

Ισχυρή καθαριστική Αλκαλική σκόνη για τις μηχανές καθαρισμού χαλιών με ψέκασμα και αναρρόφηση ζεστού νερού.

Κατάλληλη για πολύ λερωμένα χαλιά-μοκέτες.