Ξεβγαλτικό, ενισχυτικό και  σταθεροποιητικό χρωμάτων.

Χρησιμοποιείται σε όλα τα χαλιά και τις υφασμάτινες επιφάνειες μετά τον καθαρισμό  για την αποκατάσταση του PH.

Περιλαμβάνει μικροβιοκτόνα – μυκητοκτόνα